Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 15 tr/tháng
B
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 17 tr/tháng
C
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 17 tr/tháng
D
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 15 tr/tháng
E
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 18 tr/tháng
F
 • 3
 • 2
 • 109 m²
 • 25.7 tr/tháng