Nhà đất lân cận
A
 • 2
 • 2
 • 91.25 m²
 • 27.4 tr/tháng
B
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 27.4 tr/tháng
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 15 tr/tháng
D
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 20 tr/tháng
E
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 22 tr/tháng
F
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 14 tr/tháng